atoms/icons/box

Inschrijven

Leuk dat u deel wilt nemen aan de kennisdag! Vul uw gegevens in en we zien u graag 20 april.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Controleer of alle velden zijn ingevuld

Over Cirto

Kennisplatform CIRTO draait om ontwerpen en bouwen met de her-inzet van materialen. Om werken vanuit de principes voor een circulaire bouweconomie: in een gesloten kringloop, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Deze manier van werken wordt door CIRTO gestimuleerd en aangejaagd. 

Cirto staat voor circulair bouwen, inspiratie en transformatie. Het is onze overtuiging dat de toekomst draait om duurzaamheid en circulariteit. Dit vraagt – hoe sneller hoe beter – om een radicaal andere manier van werken. De enige manier om dit te bewerkstelligen, is door samen te werken. Samen maken we de cirkel rond.   

Demontage de rijdende rechtbank

Waarom platform Cirto? 

Regio Zwolle is ons terrein, en dat gebied nemen we ruim. Daar willen we circulair bouwen een stevige duw in de rug geven. De ambitie? In 2030 wordt 50% van de bouwwerken in Regio Zwolle circulair gebouwd. 

Wat is hiervoor nodig? We maken ondernemers in de regio enthousiast om extra te investeren en circulair bouwen mogelijk te maken. We delen onze kennis, ervaring en successen. Elke case moet een voorbeeld vormen voor de rest van Nederland. Zo brengen we met passie, enthousiasme en doorzettingsvermogen een nieuwe beweging op gang.

‘ONS DOEL: CIRCULAIR BOUWEN ALS NIEUWE,
INCLUSIEVE BOUWSTANDAARD.’ 

Wat doet CIRTO? 

Ieder bouwproject vormt een complex geheel van leveranciers, transportbewegingen, bouwmaterialen, onderhoud en energieprestaties. Om hier een volledig circulair proces van te maken, is ervaring en expertise nodig. CIRTO is een kennisplatform. We delen cases, brengen partijen samen en jagen de circulaire bouweconomie op zoveel mogelijk manieren aan.

Naar onze case
Samenbrengen

Met CIRTO brengen we opdrachtgevers, overheden, ondernemers, (kennis)ondernemingen en bedrijven bij elkaar om samen circulair te bouwen.

Kennis delen

Met CIRTO wisselen we actief kennis en informatie met elkaar uit. Dankzij de uitgelichte cases zal CIRTO dé plek zijn om informatie in te winnen voor je volgende circulaire project.

Aandacht genereren

Met CIRTO creëren we een ontmoetingsplek voor relevante ondernemers en instanties om elkaar te spreken over circulair bouwen en hoe dit thema onder de aandacht te brengen.

Investeren

Met CIRTO bieden we overheden en opdrachtgevers de kans om met een gerust hart te investeren in ambitieuze, nieuwe, toekomstgerichte projecten.

Voor wie

Met concrete projectvoorbeelden legt CIRTO verbindingen binnen de bouwketen. Van producent tot sloper en van opdrachtgever tot uitvoerder, van grote aannemer tot mkb’er en startup: het maakt niet uit of je al jarenlang aan het pionieren bent of net pas begint met stappen zetten naar circulair bouwen. Alle invalshoeken zijn relevant!

Daarnaast willen we nadrukkelijk een brug slaan naar het onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat de banen van morgen er anders uitzien. Er zijn radicale vernieuwingen nodig. Dit vraagt om een cultuurverandering die begint bij het onderwijs. Daar moet de circulaire gedachte in elk aspect centraal staan, zodat circulair bouwen de absolute norm wordt.

KOM IN CONTACT

Werkwijze

In de werkwijze van CIRTO staan nieuwsgierigheid en creativiteit centraal. We doen nooit twee keer hetzelfde: we maken voor iedere bouwopdracht een uniek circulair plan. Dat is waar circulair bouwen om vraagt, maar dat is ook dé manier om ervaring op te doen. Elk plan vullen we in met materialen die beschikbaar zijn. En wat we leren, delen we.

Het uitgangspunt van CIRTO is om transparant te werken aan uitdagingen die deelnemers samen besluiten aan te gaan. Het platform is gericht op actie, we willen versnellen en opschalen met een zo breed en relevant mogelijk draagvlak uit de sector.

De stuurgroep verbindt alle activiteiten met elkaar en zorgt ervoor dat kennis wordt gedeeld. Daarnaast inventariseert en selecteert de stuurgroep de meest relevante en actuele onderwerpen op het gebied van circulair bouwen, om als eerstvolgende mee aan de slag te gaan.  

Stuurgroep van cirto

Demontage de rijdende rechtbank

Bekijk onze case

SHIP IJmuiden

Circulair
Duurzaam
Gebouwen
Hergebruik
Lees verder
Triangle
Omslag foto van het artikel
"De Kwekerij" Utrecht

Circulair
Gebouwen
Hergebruik
Tweedeleven
Lees verder
Triangle
Omslag foto van het artikel
Brandweerkazerne Muiden

Circulair
Schil
Tweedeleven
Samenwerken
Remolition
Lees verder
Triangle
Omslag foto van het artikel