Lagemaat B.V.

Lagemaat Circulair is de innovatieve tak van Lagemaat Sloopwerken, die zich inzet om de circulaire economie van 2050 reeds vandaag in de praktijk te brengen. Belangrijke stap naar voren is daarbij de aansluiting met activiteiten rondom vastgoed ontwikkeling.

IMPACT MET SECUNDAIRE BOUWMATERIALEN

Door te ontwikkelen gebouwen te koppelen op één of meer donorpanden worden zowel het bouw- als de ontmantelprojecten circulaire topprestaties. Een record aan materialen van een te ontmantelen gebouw wordt 1:1 hergebruikt, terwijl in een nieuwbouwproject extreem hoge getallen op het circulaire scorebord komen te staan als het gaat om inzet van secundaire bouwmaterialen.

Bij dit proces is het meteen zo dat er grote hoeveelheden embodied CO2 worden voorkomen doordat de toe te passen bouwmaterialen in de nieuwbouw niet nieuw gemaakt hoeven te worden.

Gerd Jan Jongerman, Directeur Lagemaat Circulair

DE CIRCULAIRE ECONOMIE IS OOK EEN INCLUSIEVE ECONOMIE

Naast het einde aan (bouw)afvalstromen, het voorkomen dat onze natuurlijke bronnen uitgeput worden en broeikasgas-vrije energiebronnen is het ook een belangrijke doelstelling dat er werk is voor iedereen. Daarom heeft Lagemaat intensieve samenwerkingen met werk-leerbedrijven waaronder Lucrato. Verweving van dagelijkse praktijk met SROI inzet op allerlei niveaus zorgt voor een win-win die passend werk combineert met zinvol circulair hergebruik van materialen.

KENNIS BORGEN, DELEN EN EMBEDDEN IN ONDERWIJS

De kennis en kunde op het gebied van impactvolle materialisatie en bouwkundige ontwikkeling wordt actief in samenwerking met onderzoeks- en opleidingsinstellingen zoals beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten ontwikkeld, vastgelegd en uitgedragen. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek dienen als basis voor nieuwe bouwstandaarden en -protocollen. 

Door deze actief te delen met praktijk- en wetenschappelijk onderwijs zorgen we ervoor dat op een zo kort mogelijke termijn de behaalde resultaten ingebed worden in de mensen die instromen in de bouwpraktijk.

DE AMBITIE VAN CIRTO?

Inspireren, motiveren en enthousiasmeren. Lagemaat ziet het als taak om ook de maatschappij mee te nemen in de reis naar een circulair bouweconomie. Vanuit die gedachte is in samenwerking met Groothuis Bouwgroep en HMO het kennisplatform Cirto opgericht.

Arend van de Beek, Programmamanager Circulariteit

De ambitie? In 2030 wordt 50% van de bouwwerken in Regio Zwolle-Apeldoorn circulair gebouwd. "We maken ondernemers in de regio enthousiast om extra te investeren en circulair bouwen mogelijk te maken. We delen onze kennis, ervaring en successen.

Elke case moet een voorbeeld vormen voor de rest van Nederland. Zo brengen we met passie, enthousiasme en doorzettingsvermogen een nieuwe beweging op gang."

Lagemaat B.V.

Zwarteweg 1
8181 PD Heerde
Bezoek website

Lees de cases van Lagemaat B.V.

"De Kwekerij" Utrecht
Circulair
Gebouwen
Hergebruik
Tweedeleven
Lees verder
Triangle
"De Kwekerij" Utrecht
Tijdelijke Rechtbank Amsterdam
Draagconstructie
Circulair
Tweedeleven
Samenwerken
Lees verder
Triangle
Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

Bekijk de blogs van Lagemaat B.V.

Er zijn geen blogs beschikbaar